Home

Katekéta lelkipásztori munkatárs szak

A szak bemutatás

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskol

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak esetében 6 félév, hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szakon 4 félév. A református teológia egységes, osztatlan képzés esetében alkalmassági vizsgát tart az Intézmény Tanító szak - BA alapszak (8 félév) nappali és esti tagozat. Református Teológia szak lelkész szakirány - osztatlan képzés (12 félév) nappali tagozat. Kiegészítő műveltségi területi képzések tanítóknak (2 félév) esti tagozat. Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak - katekéta szakirány - BA alapképzés (6 félév.

Katekéta - lelkipásztori munkatárs (BA) - AVK

KATEKÉTA LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS BA SZAK AJÁNLOTT TANTERVE Az A évvel kezdők ajánlott tanterve Ez a tanterv érvényes azokra a hallgatókra, akik 2014 szeptemberében vagy azt követően kezdték meg a szako Ha a katekéta - lelkipásztori munkatárs BA alapszakunkat választod, az iskolai és gyülekezeti gyerekmunkában jól hasznosítható ismeretekhez juthatsz, és megtapasztalhatod a gyakorlatban is, milyen sok örömmel jár a gyerekek közötti szolgálat. Szakfelelős: Dr. Hodossi Sándor Mintatantervek [Nappali tagozat] Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak mintatantervek: 2016/17-ben beiratkozott hallgatók számára Hagyományos változat Hallgatóbarát változat 2017/18-tól beiratkozo Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak (BA) 1. Képzési forma, tagozat 3 éves alapképzés Nappali tagozat, levelező tagozat 2. Képzési idő 3 év 3. A diploma megnevezése katekéta - lelkipásztori munkatárs 4. A képzés célja Az alapképzés közvetlen célja katekéták és lelkipásztori munkatársak képzése (BA diploma.

Katekéta-lelkipásztori munkatárs

KATEKÉTA - LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS alapképzés SZAK: KATEKÉTA - LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS (Katekéta és lelkipásztori munkatárs szakirányokon.) SZINT/KÉPZÉSI IDŐ: ALAPKÉPZÉS, 6 FÉLÉV. TAGOZAT: NAPPALI ÉS ESTI (Az esti tagozaton a tanítás szorgalmi időszakban havonta 2-3 hétvégén van, péntekenként 16 óra után é A katekéta-lelkipásztori munkatárs oklevél megszerzését követően van lehetőség a tanár-hittanár-nevelő tanár mesterképzési szak elvégzésére. A képesítés megszerzéséhez szükséges tanári modult az Eszterházy Károly Főiskola biztosítja

- szociálpedagógus alapképzési szak, vagy - hitéleti képzési terület következő szakjai: teológia alapképzési szak, teológia osztatlan mesterképzési szak, katolikus teológus osztatlan mesterképzési szak, katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak, református hittanoktató alapképzési szak, buddhista tanító. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: katekéta-lelkipásztori munkatárs (Catechist-Pastoral Assistant) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélbe

KATEKÉTA - LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK- AVKF - HÍREINK Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolára várják a fiatalok jelentkezését a Katekéta illetve Lelkipásztori Munkatárs szakra. Meghirdetett képzések időpontjai: 2018. szeptembertől. Váci Egyházmegy Hitéleti szak; képzési forma: nappali és levelező Jelentkezni lehet a katekéta-lelkipásztori munkatárs, a kántor és más hitéleti alapszakokról és bármely alapképzési és mesterképzési szakról is. Ha az alapszak nem hitéleti volt, akkor 50 kredit teológiai ismeret az első két félévben teljesítendő Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak. Műveletek: Nincs elvégezhető művelet. súgó új ablakban : adatvédelem nyomtatási kép impresszum akadálymentes változat: 2020-07-20, 30.hé

PHF / Katekéta - Lelkipásztori munkatárs - Szakválaszt

 1. t a beregszászi kihelyezett tagozaton; képzési idő: 6 félév) Teológia MA szak (hitéleti alapszakra épülő képzés, levelező tagozaton; képzési idő: 4 félév) Pótfelvételi levelező tagozatos képzéseinkr
 2. Katekéta - lelkipásztori munkatárs BA szak . Erkölcsteológia I: A keresztény erkölcs alapjai. HMORERK1BAN (nappali tagozat) HMORERK1BAL (levelező tagozat) A félév. A tartárgy célja: Az erkölcsteológia alapvető fogalmainak, elveinek megismerése. Ezen túlmenően olyan általános erkölcsi és etikai szemléletmód.
 3. A legnagyobb érdeklődés a katekéta-lelkipásztori munkatárs és a hittanár-nevelőtanár szak, illetve a hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzés irányában mutatkozik a jelentkezők részéről. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) a rendes felvételi eljárás keretében felvett 1194 fővel meg tudta.
 4. Bologna-i folyamat) az egész magyar felsõoktatást érinti, így a hitéleti, illetve a hittanári képzést is, amely 2005/2006 tanévben induló lineáris képzés keretében alapszakból (BA), ez a katekéta-lelkipásztori munkatárs fõiskolai szak, és tanári mester szakból (MA), ez a hittanár-nevelõ egyetemi szak áll
 5. Katekéta-lelkipásztori munkatárs Esztergomi Hittudományi Főiskola A szak értékelései >> Adatok: Képzési formák: ANA, ALK: Képzési idő (félév) 6 Levelező önköltség (félév) 45 000 Ft Szeretnél egy katolikus közösség életében aktív szerepet játszani egy lelkipásztor irányítása alatt? Széleskörű teológiai.
 6. tantárgyakkal mutat tantárgyak nélkül mutat kötelező tárgyak: súgó új ablakban : adatvédelem nyomtatási kép impresszum akadálymentes változat: 2020-08.
 7. A hat féléves alapszak célja felkészült katolikus katekéták, illetve lelkipásztori munkatársak képzése, akik parókusi/plébánosi irányítással alkalmasak az egyház pasztorális alaptevékenységének ellátására a hatályos egyházi törvényeknek és előírásoknak megfelelően

Katekéta - Lelkipásztori munkatárs alapképzési szak

Portré Müller Cecíliáról KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS (K), HITTANÁR-NEVELŐ (H), KATOLIKUS TEOLÓGUS(T) szak, KATOLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÓ (E) szakirányú továbbképzési szak ÓRARENDJE LEVELEZŐS MUNKARENDŰ KÉPZÉSBEN A 2016-2017-es tanév I.(C) félévére SZOMBAT 2014. szeptember24., október 8., november 12. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia felvételt hirdet a 2016/2017-es tanévre a következő szakokon: 1, Teológia szak - Teológus szakirány (osztatlan MA képzés, nappali tagozaton; képzési idő: 10 félév). 2, Teológia szak - Lelkész szakirány (osztatlan MA képzés, nappali tagozaton; képzési idő: 12 félév). 3, Katekéta-Lelkipásztori munkatárs szak (BA. A szak elvégzésével megszerezhető szakképzettség: okleveles katolikus hittanár-nevelő tanár, mely végzettség a különböző szintű hitoktatásra ad jogosítványt, valamint nevelőtanári állás betöltésére is feljogosít. Katekéta-lelkipásztori munkatárs. 4 félév Csirke Erika csaknem húsz éve dolgozik a tabi Dr. Takács Imre Szociális Otthonban. Szakápolói, mentálhigiénés asszisztensi képzettsége van, de a közelmúltban elvégezte a katekéta-lelkipásztori munkatárs szakot a Kaposvári Egyetemen, hiszen munkájában kiemelt szerepet kap a lelkigondozás 1. TEOLÓGUS SZAK (MA) Csak papságra készülő fiataloknak (jelentkezés a püspököknél) 2.KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPSZAK (BA) 1. Képzési forma, tagozat: - 3 éves alapképzés - csak levelező tagozat - félévenként: 5 hétvégi konzultáció. 2. A képzés célja

Katekéta-lelkipásztori munkatárs (BA) Pécsi Püspöki

Tantárgyak - eszhf

A legnagyobb érdeklődés katekéta-lelkipásztori munkatárs szak, illetve a hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzés irányában mutatkozik a jelentkezők részéről. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) a rendes felvételi eljárás keretében felvett 1218 fővel meg tudta tartani a mostanra hagyományosnak. A hazai felsőoktatásban stabilan meghatározó helyet betöltő Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) felvételi pontszámai, és az ezek alapján a 2018/2019-es akadémiai évre felvett hallgatók létszáma újra jó eredményt mutat. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem., a PPKE rektora tájékoztat a felvételiről

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Alapképzések (BA/BSc

 1. tatanterve....Hiba! A könyvjelzõ nem létezik. kisgyermeknevelõ, -gondozó szak, vezetõ óvodapedagógus szakirányú továbbképzés Koháriné Török Tímea - tanulmányi elõadó, tanító szak
 2. A szak nappali és levelező munkarendben, államilag támogatott és költségtérítéses formában csak a szegedi képzési helyszínen kerül meghirdetésre. Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak (hitéleti BA, 6 félév) A katekéta szakirány felkészít a katekézis közoktatási, felnőttképzési és egyházközségi szer
 3. Szakápolói, mentálhigiénés asszisztensi képzettsége van, de a közelmúltban elvégezte a katekéta-lelkipásztori munkatárs szakot a Kaposvári Egyetemen, hiszen munkájában kiemelt szerepet kap a lelkigondozás. Hinnünk kell, hogy van értéke annak, amit csinálnak, még akkor is, ha a kívülállók sokszor nem látnak rá.
 4. t az ezek alapján a 2019/2020-es akadémiai évre felvett hallgatók létszáma újra jó eredményt mutat. Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem., a PPKE rektora tájékoztatta szerkesztőségünket
 5. t szaklelkigondozó szakirányú továbbképzési szakon 4 félév, homiletikai szakirányú továbbképzési szakon 2 félév
 6. Katolikus kánonjogász szak (Mesterképzés - 4 félév - MA oklevél) nappali tagozaton, jelentkezés katekéta-lelkipásztori munkatárs BA oklevéllel, ill. főiskolai vagy egyetemi szintű katolikus hittanár vagy teológus oklevéllel. jelentkezési lap. Doktori képzésre felkészítő részismereti képzé

Pápai Református Teológiai Akadémi

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak Közvetlen beszélgetés általános hittani és vallási kérdésekről. (Felkészülést nem igényel.) BHF - BHAKTIVEDANTA HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Ò ISMERETFELMÉRÉS A szóbeli felvételi vizsgára június közepén kerül sor. A felvételi vizsga tárgya sodik tanári szak, amihez egy alapozó minor BA szakot már teljesı́tett. A szak Szegeden nappali és levelező, Szarvason csak levelező munkarendben lesz. U5J SPECIALIZA5CIO5K indulnak a katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szakon: mezőgazda­ sági közösségszervező, (roma) közösségi szociális munkás, szociális ápoló.

Felvételizőknek DRH

A legnagyobb érdeklődés katekéta-lelkipásztori munkatárs és a hittanár-nevelőtanár szak, illetve a hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzés irányában mutatkozik a jelentkezők részéről. A szak kiemelkedőnek tekinthető 399,23-os pontátlagot ért el. Ugyanez az érték a molekuláris bionika BSc szak. Konkrétan a csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító és szociálpedagógia szakok várják a BA képzési forma iránt érdeklődőket az intézményben, míg hitéleti területen a kántor és a katekéta-lelkipásztori munkatárs levelező szakok várják a jelentkezőket 1. katekÉta-lelkipÁsztori munkatÁrs alapkÉpzÉsi szak.... 315 2. kÁntor alapkÉpzÉsi szak..... 316 3. egyhÁzi/felekezeti kÖzÖssÉgszervezŐ alapkÉpzÉsi szak317 4. teolÓgia mesterkÉpzÉsi szak egysÉges, osztatlan kÉpzÉ

Reformatus

Katekéta Lelkipásztori Munkatárs Ba Szak Ajánlott Tanterve

BSZKKLP katekéta-lelkipásztori munkatárs. BSPCKAT katekéta. BSPCLPM lelkipásztori munkatárs. BSPCLPA lelkipásztor. BSPCHNE hittanár-nevelő. BEGHKLM katolikus lelkipásztori munkatárs. BEGHKHI. 2, Teológia szak - Lelkész szakirány (osztatlan MA képzés, nappali tagozaton; képzési idő: 12 félév) 3, Katekéta-Lelkipásztori munkatárs szak (BA képzés, nappali- és levelező tagozaton, valamint a beregszászi kihelyezett tagozaton; képzési idő: 6 félév KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: katekéta-lelkipásztori munkatárs (Catechist-Pastoral Assistance) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése A katekéta-lelkipásztori munkatárs BA és a kántor BA diplomával csak a nappali osztatlan hittanár-nevelőtanár képzésbe lehet bekapcsolódni kreditbeszámítással. A képzésről részletesebb tájékoztatást a főiskola honlapja (pphf.hu), illetve a Tanulmányi Iroda ad (to@pphf.hu; telefonon: 06 20 333 11 33 #16-os mellék.

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak DRH

1, Katekéta-Lelkipásztori munkatárs szak (BA képzés, levelező tagozaton; képzési idő: 6 félév) Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 17. A jelentkezéseket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kell benyújtani. A szóbeli alkalmassági vizsga időpontja előreláthatólag: 2018. szeptember 1. (szombat katekéta-lelkipásztori munkatárs Képzési szint A szak más intézményben. AVKF. Apor Vilmos Katolikus Főiskola. BJHF. Brenner János Hittudományi Főiskola. BJHF. Brenner János Hittudományi Főiskola. EGHF. Egri Hittudományi Főiskola. GFF-TK. Gál Ferenc Főiskola Teológiai Kar Tanító szak Gyakorlati képzési útmutató az Egyéni nevelési gyakorlatokhoz [ letöltés PDF formátumban ] - Frissítve: 2018.01.11. A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2013/14-ben hallgatói jogviszonyt létesítő nappali tagozatos hallgatók számára [ letöltés XLS formátumban

A legnagyobb érdeklődés a katekéta-lelkipásztori munkatárs szak, illetve az újonnan induló - pótfelvételi keretében meghirdetett - hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzés irányában mutatkozik a jelentkezők részéről Az egyetem hitéleti képzései közül teológus, teológus-lelkész, hittanár-nevelőtanár, katekéta-lelkipásztori munkatárs és kántor szakokat hirdet. Hitéleti szakjai az egyházi szolgálatra és a keresztyén értelmiségi létre készítenek fel - a Közösség, hit, tudás jelmondat szellemében 3, Katekéta-Lelkipásztori munkatárs szak (BA képzés, nappali- és levelező tagozaton, valamint a beregszászi kihelyezett tagozaton; képzési idő: 6 félév) 4, Református közösségszervező szak (BA képzés, levelező tagozaton; 2017 szeptemberétől beregszászi kihelyezett tagozaton is! ; képzési idő: 6 félév

A katekéta - lelkipásztori munkatárs BA szak államilag elismert felsőfokú végzettséget és hitéleti szakképzettséget ad. A képzési idő három év (hat félév). A Kaposvári Egyetemen kihelyezett levelező tagozattal működik következő: katekéta-lelkipásztori munkatárs (35165) » (SZHF) Szegedi Hittudományi Főiskola - (BSZKKLP) katekéta-lelkipásztori munkatárs [29944] BSZKKL

Tanító szak Gyakorlati képzési útmutató az Egyéni nevelési gyakorlatokhoz [ letöltés PD F formátumban ] - Frissítve: 2018.01.11. A gyakorlati képzés szakmai gyakorlatainak megfeleltetése a 2013/14-ben hallgatói jogviszonyt létesítő levelező tagozatos hallgatók számára [ letöltés XLS formátumban GFHF Katekéta-lelkipásztori munkatárs II. - Teológus II. Tajti Péter : 1985: Jászapáti: SZTE JGYPK Banki szakügyintéző I. Tőzsér Benjámin : 1987: Kiskunfélegyháza : SZTE JGYPK Enek-zene III. Újhelyi Zsigmond: 1985: Magyarkanizsa: GFHF Katekéta-lelkipásztori munkatárs (BA) III. - Fizika tanár minor II. Varga Iván: 1988. katekÉta-lelkipÁsztori munkatÁrs alapkÉpzÉsi szak, 2. kÁntor alapkÉpzÉsi szak, 3. egyhÁzi/felekezeti kÖzÖssÉgszervezŐ alapkÉpzÉsi szak, 4. teolÓgia mesterkÉpzÉsi szak osztatlan, egysÉges kÉpzÉs, 5. (keresztÉny) egyhÁz- És mŰvelŐdÉstÖrtÉnet mesterkÉpzÉsi szak alcím, b) ii. katolikus hitÉleti szakok fejezet 1 ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLE fÖldmÉrŐ És fÖldrendezŐ mÉrnÖki alapkÉpzÉsi szak..... 8 2. mezŐgazdasÁgi És Élelmiszeripari gÉpÉszmÉrnÖki katekÉta-lelkipÁsztori munkatÁrs alapkÉpzÉsi szak.... 729 2. kÁntor alapkÉpzÉsi szak..... 730 3. egyhÁzi/felekezeti kÖzÖssÉgszervezŐ alapkÉpzÉsi szak73

Ez a szak az egykori hitoktató és hittanár főiskolai szakok utóda, melyeket a főiskola 1993-ban akkreditáltatott (valamint a kántor szakot). A katekéta-lelkipásztori munkatárs BA diploma megszerzése után hittanár-nevelő mesterképzésre lehet jelentkezni (ezzel az MA diplomával már középiskolában is lehet tanítani) katekéta-lelkipásztori munkatárs és a kántor alapszaknak, vagy a korábbi főiskolai hittanár szaknak, illetve bármilyen főiskolai/egyetemi végzettségre építhető. Akiknek nincs hitéleti alapdiplomájuk, azok előtte 2 féléves (50 kredit) minor szakot végezhetnek el a Főiskolán A szak megnevezése: Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak 2. katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak, református hittanoktató alapképzési szak, buddhista tanító alapképzési szak, vaisnava teológia alapképzési szak.

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak: 6 félév. Katolikus teológus szak (osztatlan képzés): 10 félév (a Szentszék által elismert teológiai bakkalaureátusi fokozat megszerzésével), 12 félév szerzetes- és papnövendékeknek Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szak (Eger-Szeged) 2009. Hittanár-nevelőtanár MA szak (Szeged) 2012. Katolikus Kánonjogász MA szak (Budapest) 2012. Katolikus Teológus (Szeged) 2013. Pasztorális tanácsadó - Karitásztudomány MA szak (Szeged) 2014. Teológiai Bakkalaureátus (Szeged-Budapest) 2015 Katekéta-Lelkipásztori munkatárs szak (BA képzés, levelező tagozaton; képzési idő: 6 félév) Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2019. augusztus 30. A jelentkezéseket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kell benyújtani

Mintatantervek - AVK

Képzési szint Szak Létszám (fő) Felsőfokú szakképzés adóigazgatási szakügyintéző 267 agrárkereskedelmi menedzser asszisztens 75 katekéta-lelkipásztori munkatárs 1 037 katolikus közösségszervező 34 katonai gazdálkodási 51 katonai vezetői 19 osztatlan teológia szak, mely mind nappali, mind levelező formában működik. Az osztott képzésben két BA és két MA szakkal rendelkezik a kar: katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szak (katekéta, illetve lelkipásztori munkatárs szakiránnyal) és egyházi közösségszervező BA szak; valamint hittanár-nevelő MA szak és. Együttműködési megállapodást kötött az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpon hitéleti képzés visszaállítását szolgálja, a Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak újraindítása. 4.) A továbbképzési kínálat bővítése a váci és budapesti helyszíneken. 5.) Ez utóbbi céljából campus kialakítása Budapesten. III.4. Az intézmény dokumentumai, szervezete, vezetése és gazdálkodás Katekéta-lelkipásztori munkatárs (a szak oklevélben történő megnevezése: református hittanoktató) alapképzési szak szakfelelőse, KRE TFK 2012. december 13-tól a 232/2012. (XII. 12.) sz. szenátusi határozat értelmébe

Katekéta–lelkipásztori munkatárs alapszak indul

A főiskola egyik oktatója, a katekéta-lelkipásztori munkatárs szak szakfelelőse egyben a Pécsi Egyházmegye pasztorális helynöke, ami szintén kapcsolódási pont az intéz-mény, a hallgatók és a munkáltatók, külső partnerek között. III.3. Az ESG 2015 standardjai szerint az előző intézményakkreditációs jelentés alapjá · Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak levelező tagozaton Osztatlan képzés - 10 félév - MA oklevél · Teológia szak a Szentszék által elismert teológiai bakkalaureátusi fokozat megszerzésével nappali tagozaton, hitoktatásra felkészítő specializációval nappali vagy levelező tagozato A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Rendbe

Szak megnevezése 2019-ben: Alap képzés: Agrár: földmérő és földrendező mérnöki: AGRÁR: lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki: AGRÁR: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki: katekéta-lelkipásztori munkatárs [református hittanoktató] HIT • katekéta-lelkipásztori munkatárs szak, • református kántor szak. A pályaalkalmassági vizsgán a felkért oktatók szóbeli, egyéni meghallgatás keretében felmérik a jelentkezők • beszédtechnikáját, • énekhangját, zenei hallását. Kántor szak esetében ezen felül mé

jóváhagyást már 1999-ben megkapta. Jelenleg a teológus szak mellett a katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés, és egyéb posztgraduális képzések is zajlanak az intézményben. A főiskola a belső használatra szánt jegyzetek, segédanyagok kiadásán túl 2009-től tanszéki, illetve intézeti háttérrel több sorozatot gondoz Katekéta lelkipásztori-munkatárs szak [letöltés PDF formátumban] Mesterképzés: Tanár - Hittanár-nevelő tanár szak [letöltés PDF formátumban] Szakirányú továbbképzés: Fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak [letöltés PDF formátumban katekéta-lelkipásztori munkatárs . alapképzési szak, tanári . mesterképzési szak. hittanár-nevelő tanár . szakképzettség. Az intézmény vezetése az akkreditációs jelentésben szereplő javaslatokkal kapcsolatos intézkedésekről 2015. december 31-ig írásban tájékoztassa a MAB-ot Veszprém a Dunántúl és az érseki Főegyházmegye központja, egyetemi és diákváros. Itt található a Veszprémi érseki Hittudományi Főiskola, a magyar felsőoktatásban államilag elismert, akkreditált intézmény.Az iskola a városközponthoz, a vasútállomáshoz és az autóbusz-pályaudvarhoz egyaránt közel, mégis a város csendesebb részén, festőien szép természeti.

Teológia szak nappali Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szak nappali Hittanár-nevelő MA szak levelező Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA szak levelező A jelentkezési határidő: 2012. augusztus 15. Alkalmassági elbeszélgetés: augusztus 27. Jelentkezés közvetlenül a DRHE Tanulmányi Osztályán A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) és az intézmény kötelékében működő Felsőfokú Szakképzési Intézet a 2016-17-es tanévre is felvételt hirdet különböző szakokra. A felvételi eljárásról dr. Szakál Imrét, a II. RF KMF Felvételi Bizottságának felelős titkárát kérdeztük. A Rákóczi-főiskolára az eddigi évekhez hasonlóan a.

Szerinted van bárki is, akinek bármi köze volt az országban elérhető BSc szakok viszonylag értékelhető hányadához? Szerinted elképzelhető, hogy van akinek az ELTE-n a fizika BSc a legkönnyebb, míg másnak a GFHF-en a katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés? Ezek fényében szerinted értelmes a felvetett kérdés •Fax: (1) 210-5400/107: Tevékenységek: főiskolai képzés, iskola üzemeltetés, iskolarendszerű képzés, lelkész szak, szociális munkás szak, teológus szak, vallási oktatás, vallástanár szak, szakvizsga, szociális alapképzés, egyetem, főiskola, iskola, vallás, szociálpedagógiai szak, környezetbiztonság szak, katekéta-lelkipásztori munkatárs szak, környezettan szak. Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA-alapszak (6 félév) - Budapest (levelező képzés) Hitoktató MA-szak (4 félév) - Budapest; Teológus MA-szak (4 félév) - Budapest; Kifutó képzések. Egyetemi szintű osztatlan hittanárképzés (10 félév, a képzéshez kötelező egy másik tanári vagy tanítói diploma megszerzése.

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak | DRHEDiplomaátadót tartottak az Evangélikus HittudományitirekJelentkezési lehetőség - Szombathelyi EgyházmegyeA Búzavirág Alapítványnál jártunk | Sárospataki Református

Katekéta-lelkipásztori munkatárs (hitéleti BA 6 félév) A katekéta szakirány felkészít a katekézis köz-nevelési, felnőttképzési és egyházközségi szer-vezési feladataira, a lelkipásztori munkatárs szakirány képesít az egyházi közösségvezetésre, liturgikus, karitatív-kulturális tevékenységek szervezésére Tanulmányaimat Szegeden a Gál Ferenc Főiskola Teológiai Karán végeztem, ahol katekéta- lelkipásztori munkatárs, majd hittanár-nevelőtanár MA diplomát szereztem. Don Bosco vidám és következetes nevelési módszere alapján arra törekszem, hogy a fiatalok több szeretetet, odafigyelést és megértést kapjanak, melynek. A szak nappali és levelező munkarendben, államilag támogatott és költségtérítéses formában csak a szegedi képzési helyszínen kerül meghirdetésre. A teológia mesterszakba a korábbi katekéta szak beszámítható! KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPSZAK (hitéleti BA, 6 félév

 • Mikro arckifejezések könyv.
 • Péter és a farkas feladatlap.
 • Fotózás 17 kerület.
 • Bemutatkozó versek farsangra.
 • Pll idézetek.
 • Fraktál függvény.
 • Holnap tali news.
 • Canon ef 50mm f/1.8 stm objektív.
 • Lányomnak szülinapjára idézetek.
 • Laptop beépített kamera nem működik.
 • Mémek.
 • Igenis sötét nagyúr szellemlovas.
 • Többcélú óvoda bölcsőde.
 • Stenstorp konyhasziget.
 • Holdas mese.
 • Hd skinek mindenkinek <3.
 • Apokrif evangéliumok könyv.
 • Napi pozitív idézet.
 • Ford bronco 2018.
 • Windows phone fájlkezelő.
 • Mediatek gps 7 vélemények.
 • Csirkesaláta öntet.
 • Philips fejhallgató.
 • Torokfájás kezelése házilag.
 • Stanley munkaruha.
 • Eladó kovácsoltvas kerítés olcsón.
 • Tillandsia budapest.
 • Manner babapiskóta gyerekeknek.
 • Ember fejlődése képekben.
 • Gyönyörű tájképek.
 • Szövegértés 2. osztály év végi felmérő.
 • Pizza doboz motorra.
 • Lelkek találkozása idézetek.
 • Szolgálati szabályzat.
 • Csomagoló munka münchen.
 • Zsinórozott üveg ár.
 • Icloud csoportos kijelölés.
 • Bélyegző készítés debrecen.
 • Legenda sörfőzde pub budapest.
 • Tippmix szelvény.
 • Dinoszaurusz jelmez vásárlás.