Home

Urunk megkeresztelkedése

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe Magyar Kurír

 1. t galamb leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. (Mt 3,13-17
 2. tegy aláhúzva, hogy ezt az évet is a kereszténység jegyében akarjuk végig élni
 3. t galamb lebegett az Úr fölött, és a mennyei Atya szava hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik

Urunk Megkeresztelkedése

 1. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE - Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé
 2. Sebestyén Péter atya gondolatai Urunk megkeresztelkedésének ünnepére.Az evangélium ide kattintva olvasható. 1. Nézzétek a szolgám a megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki.(Iz 42,1-7) Az Úr szenvedő szolgájáról szóló izajási jövendölés az eljövendő Messiás magatartását villantja fel sokatmondó képein keresztül
 3. Urunk megkeresztelkedése. Dátum: 2017-01-08 05:01. Urunk megkeresztelkedése.
 4. Urunk Megkeresztelkedése január 8. A év Jézus keresztsége 2017 - Apcsel 10,34-38 és Mt 3,13-17 Kedves testvérek! Urunk Jézus megkeresztelkedésének ünnepén a szentlecke és az evangélium egy - egy egymásra mutató kijelentését választottam ki

bliturgikus év rajzos evangelium, rejtvÉnyek, kottás vÁlaszos zsoltÁr - vasÁrnapi szentmisÉkhez talÁltok itt rejtvÉnyeket, vÁlaszos zsoltÁrt. plakÁtokat, diakÉpes passiot 2018 Urunk Megkeresztelkedése A mai vasárnapon már a felnőtt, 30 éves Jézus áll előttünk, akit Keresztelő János megkeresztelt, alámerített a Jordán folyóban. Az égből szózat hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok, és a Lélek, mint Galamb leszállt Jézusra URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE - 2018 ADVENT - 2019 KRISZTUS KIRÁL Liturgia: Urunk megkeresztelkedése. 2015-09-09 2009-01-11 Szerző: Káposztássy Béla. Amint arról már többször is írtunk, a vízkeresztség témája tulajdonképpen epifánia ünnepének témái közé tartozik. Nem véletlen, hogy a keleti egyházban ez is maradt a nap liturgiájának hangsúlyos motívuma, és még az ünnep ikonja is. urunk megkeresztelkedÉse - vasÁrnapi szentmisÉkhez talÁltok itt rejtvÉnyeket, vÁlaszos zsoltÁrt. plakÁtokat, diakÉpes passiot

Urunk megkeresztelkedése - Gondolatok az evangéliumhoz (Mt 3,13-17) Már e világra születése is a mi üdvösségünkért történt, megkeresztelkedése pedig még nyilvánvalóbbá teszi, hogy Jézus életének minden mozzanata a megváltásunkat szolgálta 2011. január 9. - URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE - A év . Kövi Szűz Mária templom - Pál Ferenc atya . Olvasmány (Iz 42,1-4.6-7) Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvemet találom. Ráadtam lelkemet, igazságot visz majd a nemzeteknek. Nem kiált, nem emeli fel hangját, és nem hallatja az utcán Urunk megkeresztelkedése . Krisztus Urunk megkeresztelkedésének ünnepén óhatatlanul eszünkbe jut a mi keresztségünk, már csak pusztán a szó hallatán. Éppen ezért megragadom most az alkalmat, hogy a keresztség szentségéről beszéljek. Annál is inkább, mert ez a szentség kereszténységünk kulcsa URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE - PROGRAMOK 2019. január 13. vasárnap Nyilvános tevékenységének megkezdése előtt Jézus a Jordán folyóhoz ment, Keresztelő Jánoshoz, aki megkeresztelte őt. Jézus keresztelkedése epifánia, istenségének jele: keresztelkedésével igent mond az Atya akaratára. Váci Egyházmegy

2020.01.12. vasárnap: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE (ünnep) Ez az én szolgám, akiben kedvem telik. Iz 42,1-4.6-7. Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvemet találom. Ráadtam lelkemet, igazságot visz majd a nemzeteknek. Nem kiált, nem emeli fel hangját, és nem hallatja az utcán Január 9., Urunk megkeresztelkedése (A egyházi év)Krisztusban kedves testvérek!Ez a vasárnap még lényegesen hozzátartozik a megtestesülés titkának ünnepléséhez. Az Úr Jézusban az örök Ige a teljes emberi természetet vette fel; ezt a különös valóságot, amelyet mi valóba Urunk megkeresztelkedése Hírek A mai vasárnap hálát adunk Istennek, hogy a keresztség szentsége által Egyházának tagjai lehetünk, töltse el szívünket örömmel és boldogsággal, hogy a Szent József plébánia közösségébe tartozhatunk. Ma elkezdődik az évközi idő, amely február 25-ig, húshagyó keddig tart. Január 13-án, hétfőn, 16.30 órától a Mária körbe.

Igenaptár - napi olvasmányok 2020-01-1

Urunk megkeresztelkedése. Testvérem! Jézus keresztségével kilép a hétköznapok szürkeségéből, az ismeretlenség homályából. Az áldozati adomány előkészítése után nekünk is el kell szakadnunk a mindennapi dolgoktól. Rá kell hangolódnunk a misztériumra Urunk megkeresztelkedése Jézus Krisztus megkeresztelkedését ünnepeljük vasárnap, január 13-án. Közvetlenül nyilvános tanításának megkezdése előtt, Jézus a Jordán folyónál keresztelő Jánoshoz ment, aki megkeresztelte Őt Szabó Mária Eszter Hungary Ez a blog azzal a céllal jött létre, hogy a hivatással kapcsolatos kérdésekben segítséget adjon. A Concedo cím abból fakad, hogy e latin szónak létezik egy olyan jelentése is, hogy hódol, kedvében jár, aláveti magát valakinek, tehát kifejezheti az engedelmességet, amely Isten ránk vonatkozó tervének alázatos elfogadását jelenti illetve az. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE Christmas collection: $795.00 Ünnep: Január 9. Jézusnak minden szava értünk hangzott el, minden tettét az irántunk való szeretete ve-zette. Megkeresztelkedését is a mi okulásunkra írták meg (1 Kor 10, 11). A Megváltó az Isten törvényét hirdeti: az igazságot, a hűséget és a bűnbánatot. Vajo

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE - HuPont

Urunk megkeresztelkedése Katolikus

Urunk megkeresztelkedése C év 2019 - Lk 3,15-16.21-22 - Kedves testvérek! Nazianszi Szent Gergely keleti egyházatya írja: Nem tudom visszatartani az örömömet, lelkem ujjong és megremeg. Érzésem szerint csaknem magával ragad Keresztelő János heve, hogy hirdess az örömhírt Urunk megkeresztelkedése - C év Néhány nappal ezelőtt láttam egy érdekes rajzot. Egy parkban a padon Jézus ült, és vele szemben egy férfi, hétköznapi,.

Aliturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK - Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé Templomi hirdetéseink Urunk megkeresztelkedése ünnepén. 2020. január 12. Urunk megkeresztelkedése, A évben. Holnaptól, hétfőnként az esti szentmise ismét latinul lesz, azt követően pedig a Biblia-kör találkozója kezdődik a plébánián. Minden érdeklődőt szeretettel várunk

Urunk megkeresztelkedése

Urunk Megkeresztelkedésének ünnepével véget ért a karácsonyi ünnepkör! Ünnep Blagdan Feste: Dátum Datum Datum: Időpont termin Zeitpunkt: Szentmise Sveta misa Gottesdienst: Más programok Ostali programi Sonstige Programmen: Urunk Megkeresztelkedése. Január 13. vasárnap. 07.30 : gyóntatás. 08.00. Rostás gyerekek élő hitéért. Urunk megkeresztelkedése Abban az időben keresztelő János ezt hirdette: Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket Urunk megkeresztelkedése. Posted on 01/06/2014 Updated on 01/06/2014. JANUÁR 12. Jézus keresztelkedése epifánia, Istenségének jele. Keresztelkedésével igent mond az Atya akaratára. Ezzel indul földi küldetése, nyilvános működése, hogy megmutassa Isten emberszerető jóságát Urunk megkeresztelkedése (Iz 42,1-7 -ApCsel 10,34-38 -Mt 3,13-17.) Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik! Jézus keresztelkedésekor hangzanak el ezek a szavak. Az Ő keresztelésének ünnepe saját keresztelésünket juttatja eszünkbe

Urunk megkeresztelkedése. 2020-01-06. Január 12-én, vasárnap van Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. Ezt követően véget ér a karácsonyi időszak és elkezdődik az évközi id. Urunk megkeresztelkedése. 2019-01-12 by zalaferences. Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt elment Keresztelő Jánoshoz, és a bűnbánati alámerítést vette magára. Jézus keresztelkedése epifánia, Istenségének jele, igent mond az Atya akaratára. Az ég megnyílt, a Szentélek leereszkedett Jézusra és az Atya. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE Keresztelő Szent János keresztsége engesztelő és előkészítő keresztség volt, vagyis az volt a célja, hogy az emberek kiengesztelődjenek Istennel és készüljenek befogadni a Messiást. Ezért sok bűnös ember állt sorban, hogy megkeresztelje őket Szent János a Jordán vízével

Urunk megkeresztelkedése. A Szentmise olvasmányai: Iz 42,1-4; 6-7 - az Izajás próféta által oly finoman megrajzolt Úr Szolgája, aki hűségesen tanítja az igazságot, s nem lankad el soha, hanem kitart mindvégig, a Megváltó előképeként értelmezhető 2020. január 12. - Urunk megkeresztelkedése . Monostori László atya homíliáinak meghallgatása: Családok miséje és ministránsavatás Nagymise - o - 2020. január 5. - Karácsony utáni 2. vasárnap . Homíliák meghallgatása: Monostori László atya Fábry Kornél atya - o - 2020. január 1 Urunk megkeresztelkedése. Élő közvetítés 10:30 -tól. Január 13, 2019 Kolozsvár Havas Boldogasszony ferences templom és kolostor Hirdetések. Urunk megkeresztelkedése. 2020 január 22. Vasárnap. Jan. 12. Vasárnap. 13-14. és 15-16. óra között templomunkban Szentségimádásra hívjuk a kedves testvéreket Hirdetések 2016. január 8.- Urunk megkeresztelkedése Képviselőtestületi gyűlés lesz, január 9-én, hétfőn, 18.30-tól. A Svetits 120. jubileumi évében Dr. Papp Miklós görögkatolikus morálteológus előadást tart az értékekre nevelésről csütörtökön, január 12-én, 17 órától

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE baptism-of-the-Lord-god-33284364

Urunk megkeresztelkedése 2019 Urunk megkeresztelkedése. 2019. Bevezetés. A mai vasárnap, Jézus Krisztus megkeresztelkedésének az ünnepe. Jézus Krisztus a mai nap liturgiájában már úgy áll előttünk, mint 30 éves felnőtt, frissen nagykorúvá lett fiatalember, érett a közszereplésre, arra, hogy elkezdje küldetését. A megszentelt hivatásokról és az egyházi rend szentségéről a Katolikus Egyház tanítása szerint.Hivatástisztázás és hivatásgondozás Urunk megkeresztelkedése 2020. január 14. Kedves testvérek, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén a saját keresztségünket is ünnepeljük. Minden húsvéti vigilián megújítjuk a keresztségi fogadásainkat: ellene mondunk a bűnnek és hitvallást teszünk. Megvalljuk, hogy hiszünk a Teremtő Atyában, az élet alkotójában. Urunk megkeresztelkedése; Csiff január; Vízkereszt; Elsőszombat; Ferences félóra 222; Újév 2018 (110) december (28) november (8) október (5) szeptember (10) augusztus (5) július (6) június (7) május (9) április (10

Mt 3,13-17 - Urunk megkeresztelkedése (A év) 2014.01.12. Letöltöm a hanganyagot . Megosztom . Elküldöm . Evangélium (Mt 3,13-17) Abban az időben Jézus elment Galileából a Jordán folyó mellé Jánoshoz, hogy alámerítkezzék nála. János azonban tiltakozott: Neked kellene alámerítened engem. És te jössz hozzám Urunk megkeresztelkedése. vasárnap, C év . 1. A kedves testvérek és a fiatalok figyelmébe ajánljuk a ferences templomunknál működő csoportokat, lelki programokat. A templom kijáratánál található plakátokon minden programról és azok időpontjáról olvasható egy kis leírás. 2. Ünnepek a hét folyamán 2020. január 12., Urunk megkeresztelkedése. 2020. január 12. Hirdetés admin. A mai vasárnappal véget ér a karácsonyi időszak, holnaptól az évközi idő kezdődik. Ma van a Doni áttörés 77. évfordulója, a 2. magyar hadsereg veresége folytán, mint egy 100 ezer magyar katona vesztette életét, egészen pontos adatok máig.

Urunk Megkeresztelkedése január 8 Egek Királynéj

Video: Bliturgikus év RAJZOS EVANGELIUM, REJTVÉNYEK, kottás

Homília 2018 január 7

Január 12.Urunk megkeresztelkedése (ünnep) 4 hónapja | Droppáné Erika | 0 hozzászólás Jézus keresztelkedése epifánia, Istenségének jele ALLELUJA Eljön az, aki hatalmasabb nálam - mondja Keresztelő János, * ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Vö. Lk 3,16 - 4g. tónus. † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Amikor Jézus megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég. Abban az Read Mor

Urunk Megkeresztelkedése

Title: Urunk megkeresztelkedése Author: Marosi Szilvia Last modified by: Marosi Szilvia Created Date: 1/14/2008 11:17:00 AM Company: Societas Mariae a Cruc Krisztus megkeresztelkedése. Fény hull Krisztusra, vele együtt mireánk is. Krisztus megkeresztelkedik, vele együtt vízbe ereszkedünk, hogy vele együtt mi is kiszálljunk belőle. János keresztel, Jézus eléje járul. Talán azért, hogy megszentelje azt, aki őt megkereszteli. Mindezt Krisztus Urunk is megtette ugyanúgy, hiszen.

Urunk megkeresztelkedése (C év - Lk 3,15-16.21-22) XVI. Benedek pápa Verbum Domini (Az Úr szava) kezdetű apostoli buzdításában a Szentírás imádságos olvasására: lectio divinára. Urunk Megkeresztelkedése 2015. január 11-én, Vízkereszt utáni vasárnapon Jézus megkeresztelkedésének ünneplésével fejeződik be a karácsonyi ünnepkör. Ezen a napon Urunk Jordánban történt megkeresztelkedésére és a kánai mennyegzőn végbevitt csodájára emlékezik az Egyház A mai nappal, Urunk megkeresztelkedésének ünnepével véget ér a karácsonyi ünnepkör. Az egyházi év évközi időbe lép.A népi hagyományok világában ekkor jött el a farsang idej. Ajándékozzuk meg szeretteinket azzal, hogy szentmisét mondatunk értük a kegyhelyen: élőkért ügyes-bajos dolgaikban, elhunytakért lelki üdvük érdekében

Liturgia: Urunk megkeresztelkedése - Magyar Kurír - Új Embe

Vízkereszt utáni vasárnap: Urunk megkeresztelkedése (A év) Részletek Készült: 2013. december 22. vasárnap, 22:11 Találatok: 3698 OLVASMÁNY Iz 42, 1-4; 6-7 A próféta a titokzatos alaknak, Jáhve szolgájának képében beszél a Messiásról, akinek küldetése minden néphez szól URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE - FOTÓTÁR 2019. január 13. vasárnap Nyilvános tevékenységének megkezdése előtt Jézus a Jordán folyóhoz ment, Keresztelő Jánoshoz, aki megkeresztelte őt. Jézus keresztelkedése epifánia, istenségének jele: keresztelkedésével igent mond az Atya akaratára. Váci Egyházmegy Szerdán délután megjelent a Hivatalos Közlönyben a Klaus Johannis államfő által aláírt rendelet, amely kinevezi a Sorin Grindeanu által vezetett kabinetet. Ettől Urunk megkeresztelkedése Ma Krisztus a Jordán folyó medrébe lépett, hogy lemossa a világ bűnét. Ma Krisztus a Jordán folyó medrébe lépett, hogy lemossa a világ bűnét, hiszen ezért jött ő e világra, amint maga János is tanúsítja: Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit (Jn 1, 29). Ma a szolga fogadja.

Urunk megkeresztelkedése (Mt 3,13-17) Amikor Jézus megkeresztelkedett, látta, hogy leszáll rá a Szentlélek Urunk megkeresztelkedése Urunk megkeresztelkedésére emlékezünk, amikor az Atya és a Szentlélek tanúságot tett a Fiú istenségéről. Minderre Keresztelő Jánosnak volt szüksége, mert így kapta az ígérete, hogy akire látod rászállni a Lelket és rajta marad, ő az, aki Szentlélekkel fog keresztelni Urunk megkeresztelkedése. Írta: Felvidék.Ma - 2009.01.11. Megosztás a Facebook-on. Ügyes színházi rendező a mai vasárnap evangéliumából csodálatos négyfelvonásos drámát tudna rendezni. A színdarab címe lehetne: Jézus beiktatása messiási működésébe

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE - 2020. 01. 12. 2020-01-10 by zalaferences. Amint Vízkereszt, úgy Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe is Isten nagyságának kinyilatkoztatása. Krisztust a mennyei Atya szeretett Fiának nevezi. Az Úr Lelke száll rá, és vezeti Galileában, Jeruzsálemben és a Golgotán.. Urunk megkeresztelkedése. Olvasmány Izajás próféta könyvébôl. (Iz 40, 1-5. 9-11)Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg - ezt mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki: Véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert gonoszsága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért Urunk megkeresztelkedése. Ma a z Egyház Urunk megkeresztelkedésének ünnepét üli, ami a karácsonyi liturgikus időszak zárónapja. Krisztus életének ez az eseménye láthatóan mutatja, hogy a testben való eljövetele a Szentháromság szeretetének fönséges cselekedete. Elmondhatjuk, hogy ettől a pillanattól a Szentháromság. Urunk megkeresztelkedése 1. Nézzétek a szolgám, kiárasztom rá lelkemet (Iz 42,1-4.6-7) Az Úr Szolgájának énekéből már az ószövetségben is a Megváltó alakja körvonalazódik. A próféta felsorolja az eljövendő tulajdonságait, hogy amikor eljön, mindenki felismerje: nem hangoskodik az utcákon, a pislákoló.

Vízkereszt utáni vasárnap: Urunk megkeresztelkedése (B év) Részletek Készült: 2011. december 28. szerda, 04:04 Találatok: 4626 OLVASMÁNY Iz 42, 1-4. 6-7 A próféta a titokzatos alaknak, Jáhve szolgájának képében beszél a Messiásról, akinek küldetése minden néphez szól 2019. január 13., Urunk megkeresztelkedése. 2019. január 13. Hirdetés admin. A Zárda Kápolnában folytatódik az állandó szentségimádás. Hétfőtől péntekig minden délután 14:00-tól 17:00-ig tart. Szeretettel kérjük a kedves híveket vállaljanak egy-egy órát, a szentségi Jézus előtt

2015. jan. 11. Élő közvetítés 10,30 órától, Urunk Megkeresztelkedése Urunk megkeresztelkedése - P. Szabó Ferenc elmélkedése a vasárnapi evangéliumról Vasárnappal befejeződik a karácsonyi. Urunk megkeresztelkedése . Nazianszi Szent Gergely keleti egyházatya írja: Nem tudom visszatartani az örömömet, lelkem ujjong és megremeg. Érzésem szerint csaknem magával ragad Keresztelő János heve, hogy hirdess az örömhírt. Igaz én nem vagyok, mint János előfutár, de a lélek pusztájából jövök én is Urunk megkeresztelkedése - Jézus beiktatása megváltói hivatásába. Írta: Felvidék.Ma - 2008.01.13. Megosztás a Facebook-on. Évszázadokon keresztül az volt a szokás, hogy az újonnan megválasztott pápát hármas koronával megkoronázták. I. János Pál szakított ezzel a hagyománnyal. Helyette a főpásztori székbe való. Jeles ünnepei: Urunk megkeresztelkedése - a karácsonyi időszak vége, Gyertyaszentelő Boldogasszony, Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe és Hamvazószerda. A gyertyaszentelés és a Balázs-áldás szertartása nemcsak a templomainkban, hanem a nyugdíjas otthonban is szépen lezajlott

Főoldal - SéUrunk megkeresztelkedése – Keresztelő Szent János Plébánia

Vasárnap - Urunk megkeresztelkedése (2020. január 12.) 2020-01-12 Hírek. A mai nappal bejeződik a karácsonyi ünnepkör. Hétfőtől az évközi időszak kezdődik. Kegyeleti megemlékezés és szentmise lesz a doni áttörés évfordulóján a Kálvárián január 13-án, hétfőn délelőtt 10 órától Urunk megkeresztelése A év(2017) 2016/12/31 tags: A év , Ciszjordánia , előgyakorlat , Gros Plan , mint egy film , Nagytotál (long shot) , rendező , Storsboars , Storyboard , Szemlélődő ima , Szent Ignác-i lelkigyakorlat , Szent Máté evangéliuma , szuperplán , Urunk megkeresztelkedése 2020. január 12., Urunk megkeresztelkedése Plébánia Hirdetések 2020. január 12. 2020. január 12. Hálásan köszönjük a szombati templomi költöztetésben való részvételt! A hidegre való tekintettel a szentmiséket fűthető ill. temperált helyeken tartjuk, az évközi rend szerint (Urunk megkeresztelkedése) Urunk megkeresztelkedésének elbeszélését jól ismerjük: Jézus találkozik Keresztelő Jánossal, aki felismeri benne Isten küldöttét, s ezért nem akarja a bűnbánati keresztségben részesíteni. Érthető a próféta magatartása a Messiással szemközt: hiszen a bűnbánat épp azt a célt szolgálja.

Urunk megkeresztelkedéseKözösség: Urunk Megkeresztelkedése Áldott Vasárnapot (kép)

Urunk megkeresztelkedése. 2018. január 7. Böjte Csaba atya árváinak községeinkben jelentős összeget ajánlottunk fel, a jó Isten fizesse vissza mindenki jószándékát! Ma elsővasárnapi gyűjtésünket a templom javára ajánljuk fel Urunk megkeresztelkedése. Mt 3,13-17. Ez az én szeretett fiam! Jézus és Keresztelő János nyilvános találkozása a gondolkodó hívő emberben sok kérdést vet fel. Vajon először látták egymást, vagy már korábban is? Vajon Jézus miért döntött úgy, hogy megkeresztelkedik Jánosnál a Jordánban 2016-ban városunkban - plébániánk kezdeményezésére - összefogásban a Városi Önkormányzattal - EMLÉKHELY létesült a MEG NEM SZÜLETETT MAGZATOKÉRT ÉS ELVESZÍTETT GYERMEKEKÉRT Hirdetések - 2020.01.12. - Urunk megkeresztelkedése 1. Pénteken (jan. 17.) Felnőtt Közösség, előadás lesz a plébániatemplomban az esti szentmise után, kb. fél 7-től. 2. Jövő vasárnap kezdődik az Ökumenikus Imahét. Kedden (jan. 21.) az Evangélikus templomban Vida Zoltán káplá Templomi hirdetéseink Urunk Megkeresztelkedése ünnepén. 2017. január 8. Urunk Megkeresztelkedése, A évben. Ma, Urunk megkeresztelkedésének ünnepével befejeződik a karácsonyi liturgikus idő. Jövő vasárnappal megkezdődik a keresztények egységéért imahét, melynek mottója Szent Pálnak a korinthusiakhoz írt második leveléből való: Krisztus szeretete sürget.

Élő közvetítés 10:30 -tól

Január 8: Urunk megkeresztelkedése Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik! A Szentmise olvasmányai: Iz 42,1-4. 6-7 - Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik.. ApCsel 10,34-38 - Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Mt 3,13-17 - Jézus pedig megkeresztelkedett Szentírás-magyarázat. Új Teremtés (Urunk megkeresztelkedése - Lk 3,15-16.21-22) Akik a Niagara vízesés tájékáról sugárhajtású géppel érkeznek a Tel Aviv-i repülőtérre, majd az ötcsillagos jeruzsálemi szálloda fürdőszobás kényelméből légkondicionált autóbusszal Jerikóba, nemigen tudják elképzelni, mit jelentett kétezer évvel ezelőtt a hatvan kilométeres. - Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése . Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket! Ezekben a napokban történt, hogy eljöt Ferenc pápa homíliája Urunk megkeresztelkedésének ünnepén Január 11-én, vasárnap délelőtt fél 10-kor a pápa szentmisét mutatott be a Sixtus-kápolnában, és 33 újszülöttnek kiszolgáltatta a keresztség szentségét. Arra buzdította a szülőket és keresztszülőket, hogy Isten Szavának világosságában neveljék. A húshagyókedd, hamvazószerda stb. nem minden keresztény számára ünnep, csak a katolikusok számára. Át kellene nevezni katolikus ünnepekre vagy csak azokat az ünnepeket felsorolni benne, amelyek minden felekezet számára ünnepek.Hkoal

 • Bambusz vízhimba.
 • Hogyan készüljek a történelem érettségire.
 • Műanyag garázskapu árak.
 • Ford motor company budapest.
 • Tourinform pécs.
 • Éhezők viadala 2 teljes film magyarul videa.
 • Rock n roll.
 • Könyv film adaptáció.
 • Qatar website.
 • Philips női borotva.
 • Tenyésztett gyöngy nyaklánc.
 • Miért száll meg az ördög.
 • Talpmasszázs sarkantyú.
 • Sokkot kap.
 • Gyömbér teába reszelve.
 • Fehér tölgy bútorok.
 • Mesék 3 4 éveseknek.
 • Élőhely angolul.
 • Titán nitrid bevonat.
 • Ford motor company budapest.
 • Testből kilépés technikája.
 • Álarcok farsangra.
 • Hideg falak belső szigetelése.
 • Virágzó cserjék bokrok.
 • Testből kilépés technikája.
 • Szerelmes versek topic.
 • Vicces névjegykártyák.
 • Csillag delta transzformátor.
 • Catalonia royal bavaro.
 • Mediatek gps 7 vélemények.
 • Konyhai robotgép lidl.
 • Húsvéti képeslapok küldése facebookon.
 • Derek hale tattoo.
 • Lányomnak szülinapjára idézetek.
 • 3/4 inch to mm.
 • Női vászon cipő webáruház.
 • Edzés után hasmenés.
 • Minecraft mesa.
 • Nagy kapucnis pulóver.
 • Czech koruna forint.
 • Yamaha ybr 125 fórum.